Landkaart  

Western Cape

Zuid Afrika > Western Cape >

Flash map.
Streken in "Western Cape": Cape Winelands - Central Karoo - Garden Route - Greater Cape Town - Klein Karoo - Overberg - Route 62 - West Coast

Alles over

Western CapeHalf woestijnen, groene bergen, bloemenpracht, blauwe oceanen: de Westkaap heeft het allemaal. Gezegend met een Mediterraans klimaat vormt deze provincie een fantastische vakantiebestemming. Van de wijnranken rondom Stellenbosch tot de walvissen van Hermanus, de stille duinen in De Hoop Nature Reserve, de ruige bergen rondom Oudtshoorn en de rooibos thee in de Cederbergen: de Kaapprovincie biedt een enorme afwisseling aan landschappen en vergezichten. Hart van de Westkaap is natuurlijk Kaapstad, de moederstad - de oudste stad van het land. In Kaapstad kunt u uw reis beginnen in de voetsporen van de geschiedenis.

Klimaat De Westkaap is verdeeld in drie klimaatzones. Rondom Kaapstad, het Kaapse Schiereiland en de streek rondom Stellenbosch kan het in de wiintermaanden juli en augustus flink regenen en waterkoud zijn. De zomers zijn overwegend zonnig en droog. De kustlijn bij George, Wilderness & Plettenberg - de Garden Route - heeft een veel gemiddelder klimaat. Door het regenwoud is de regenval hier hoger en de winter- en zomertemperaturen verschillen niet zoveel.
Landinwaarts treft u altijd weer een bergketen die zorgt voor een overgang in klimaat en vruchtbaarheid. Achter deze bergen liggen de halfwoestijngebieden zoals de Kleine Karoo en de streek rondom Clanwilliam. Hoewel beide streken compleet verschillend zijn qua grondsamenstelling, hebben ze wel de warmte en droogte als gemeenschappelijke factor. De rooibosstreek rondom Clanwilliam en Citrusdal (ten noorden van de Piekenierskloof) is met een gemiddelde regenval van 250 mm nog droger dan de Kleine Karoo waar jaarlijks tot zo'n 400 mm kan vallen.

Wat u niet moet missen De West Kaap is een provincie met enorme afwisseling. Door de kust en de bergen verandert het landschap en bijbehorende klimaatzone telkens weer. De natuur alleen al is reden om de Kaap te bezoeken. Behalve de natuur is er echter nog veel meer. De Kaapse wijnen bijvoorbeeld, die u op diverse wijnfarms kunt gaan proeven en waar u meestal mooie landgoederen treft. Het hart van het wijngebied is Stellenbosch, maar in de zeer wijde omtrek van Stellenbosch (circa 450 kilometer oost- en westwaarts) wordt wijn geproduceerd.
Typisch voor de Kaap is het fynbos - een type begroeiing die uniek is in de wereld. De Kaap behoort daardoor tot één van de flora-rijkdommen in de wereld. De protea is de belangrijkste soort van dit fynbos, andere soorten zijn erica's (meer heide-achtig) en restio's. Protea's zijn er overigens ook in allerlei soorten en maten; er zijn meer dan 200 soorten bekend. Vanwege de vele soorten bloeit er in elke maand wel een bepaalde protea. Op dierengebied zijn de struisvogels erg bekend binnen de Kaap. De struisvogelstreek bij uitstek is Kleine Karoo, de streek die zich vanaf Montagu uitstrekt richting Oudtshoorn, de hoofdstad van deze streek. Oudtshoorn wordt ook wel de verenhoofdstad van de wereld genoemd!
Helemaal bekend is de Kaap natuurlijk door de Tafelberg in Kaapstad en door Kaap de Goede Hoop, het meest zuidwestelijke puntje van Afrika. De Kaap ronden was voor schepen in vroeger tijden altijd weer een lastige opgave. De samenkomst van de warme Indische Oceaan en koude Atlantische Oceaan kon flinke deining teweeg brengen. Heel wat schepen zijn dan ook vergaan. Zelfs vandaag de dag blijven schepen liever van de Kaap weg. Het charmante van de Kaap is dat u zoveel leuke en pittoreske dorpjes tegenkomt waar het prettig toeven is. Misschien voor een uurtje of een kop koffie, misschien voor een langer verblijf. De Kaap is een provincie om vakantie te houden, om te genieten van lekker eten, aardige mensen, goede infrastructuur en zoveel meer dat het leven aangenaam maakt.

Economie De economie van de Westkaap wordt voor het belangrijkste deel gevormd door de dienstensector: onroerend goed, financieringen en toerisme. Sinds 1994 is de dienstensector juist in dit deel van eht land enorm gegroeid. De huizenprijzen zijn dan ook enorm gestegen met de komst van het toerisme.

Geschiedenis van de Kaap De Nederlandse geschiedenis in de Kaap begint officieel op 6 april 1652, toen Jan van Riebeeck arriveerde om in opdracht van de VOC een verversingspost te stichten. Hij was niet de eerste Europeaan die er voet aan wal zette. Een handjevol ontdekkingsreizigers en schepen waren hem al voorgegaan. Vooral de Portugezen en Spanjaarden gebruikten de Kaap regelmatig op hun zeereizen, maar hadden hun zinnen gezet op gebieden in Oost-Afrika zoals Mozambique en Tanzania. De eerste Europeaan heeft in 1487 (dus zo'n 150 jaar voor de vestiging van de verversingspost!) voet aan de Kaap gezet. Vanuit Lissabon was Bartholomeos Dias uitgestuurd op ontdekkingsreis. Niet voor niets heeft deze zuidelijke punt lang een Portugese naam gedragen: Cabo de Boa Esperanca. Vasco da Gama, ook zo'n bekende reiziger, heeft tot 1500 zelfs op diverse plaatsen binnen het huidige Zuid-Afrika voet aan wal gezet, zoals in Mosselbaai.
Van Riebeeck was evenwel de eerste die een echte nederzetting moest bouwen. Het allereerste gebouw staat er niet meer, want het huidige Kasteel is gebouwd door de tweede gouverneur Zacharias Wagenaar en staat ongeveer 375 meter oostelijk van het oude gebouw. Wagenaar bouwde aan het (huidige) kasteel van 1666 tot 1674. In de volksmond heet het Kasteel echter nog naar Jan van Riebeeck - al is de officiële naam Kasteel de Goede Hoop. Niet ver van het Kasteel begon van Riebeeck een tuin aan te leggen met verse groenten.
Vanzelfsprekend vormden de VOC-leden (een verzameling Hollanders, Duitsers, Fransen en andere nationaliteiten) niet de eerste bewoning aan de Kaap. Al vanaf het moment dat de Portugezen aan wal zijn geweest, werd melding gemaakt van ontmoetingen met San! (Bosjesmannen genoemd), Khoi Khoi (Hottentotten genoemd) en Xhosa (Kaffers genoemd). De San waren jagers en verzamelaars, die vooral in meer bergachtige en ruige streken woonden. De Khoi Khoi hielden er een meer boerenleven op na en hoedden hun vee in kleine kralen.
De Xhosa - die dieper het land inwoonden en dan ook nog voornamelijk voorbij Mosselbaai - voorzagen in hun voedsel via veeteelt en landbouw. Vanaf het begin waren de relaties tussen de bevolkingsgroepen gespannen. De meeste 'bushman' (zoals de San en Khoi tegenwoordig worden aangeduid) werden als slaven tewerkgesteld, hoewel er in de vroegste periode vooral sprake was van handelscontracten. Tegenwoordig zijn beide groeperingen in Zuid-Afrika vrijwel verdwenen omdat ze zijn opgegaan in de kleurlingengroep. In het noord-westen en de Kalahari leeft nog een aantal Khoi en San.
De slavernij kwam vooral op gang toen de VOC niet meer alleen soldaten binnen haar vesting had, maar burgers en boeren uit Nederland liet overkomen om een nieuw bestaan op te bouwen. Deze mensen waren hard nodig, omdat de VOC de productie van voedsel en bescherming van het hele gebied niet meer alleen aan kon. Voor de nieuw-ingekomenen werd een nieuwe naam bedacht: vrijburgers. Zij kregen een stuk land aangewezen waarop ze mochten leven, al bleef in eerste instantie het land eigendom van de VOC. Later is dit natuurlijk wel veranderd en werden de vrijburgers zelf bezitter van de grond. Vooral in de beginperiode was er land in overvloed, een boer kon maar kiezen. Van de wetten die in Kaapstad werden gemaakt, hadden ze weinig last.
In deze prille 'ontginning' van het land, ligt ook het begin van de Boerentraditie, die tot de dag van vandaag een belangrijke rol speelt binnen Zuid-Afrika. De Boeren maakten vooral gebruik van slaven om hun landerijen te bewerken. Toen in 1795 Engeland de macht aan de Kaap overnam (al is het van 1803 tot 1806 weer even een Hollandse kolonie geweest) werd al snel duidelijk dat de Engelsen een krachtigere wetgevende organisatie vormden en dat slavernij op den lange duur niet vol te houden zou zijn. De Boeren die tot dan met weinig wetten te maken hadden gehad, waren hierover bijzonder ontevreden en besloten weg te trekken van de Kaap. Hun doel was nieuw land te vinden waar ze zonder Engelse regels hun eigen leven konden leiden. Deze beweging vanaf 1820 heet de Boerentrek. Diverse veldslagen (waaronder die bij Bloedrivier in Natal) zijn uit deze trek voortgekomen.

Kaapstad - Oudtshoorn: 450 km
Kaapstad - Johannesburg: 1402 km

Fotogalerij

Zuid Afrika!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief:

Highlights

Beklim de Tafelberg in Kaapstad . Drink wijn in Stellenbosch Speur naar rotstekeningen in Clanwilliam; Spot walvissen in Hermanus en rij de Swartbergpas in de Klein Karoo
Kijk op onze Vluchtenpagina voor vluchten naar Zuid-Afrika.

Provincies

Zuid Afrika!

Interessante links