Alles over  

Kaapstad/City Centre

Zuid Afrika > Western Cape > Greater Cape Town > Kaapstad/City Centre >Thema's: Culinair, Cultuur, Meet the locals, Shoppen

In de volksmond staat Kaapstad/City Centre beter bekend als City Bowl. Het centrum van de stad ligt inderdaad als een kom tussen de Tafelberg en de oceaan in. In de City Bowl liggen enkele wijken zoals Gardens, Tamboerskloof, Oranjezicht, Vredendal en het centrum zelf. De meeste bezienswaardigheden liggen in het centrum, aan de randen van Tamboerskloof en Oranjezicht. Deze beide (residentiele) wijken bieden vooral accommodatie en restaurants. Het stadscentrum is het deel dat zich rondom het Kasteel de Goede Hoop en de Compagnietuinen strekt. Niet zo vreemd natuurlijk, omdat hier de geschiedenis van Kaapstad is begonnen, evenals de Nederlandse geschiedenis aan de Kaap.

Geschiedenis
De Nederlandse geschiedenis in de Kaap begint officieel op 6 april 1652, toen Jan van Riebeeck arriveerde om in opdracht van de VOC een verversingspost te stichten. Hij was natuurlijk niet de eerste Europeaan die er voet aan wal zette. Er waren hem al heel wat ontdekkingsreizigers en schepen voorgegaan. Vooral de Portugezen en Spanjaarden waren zeer bedrijvig op deze route, maar hadden hun zinnen gezet op gebieden zoals Mozambique, Tanzania enzovoorts. Reeds in 1487 (dus zo'n 150 jaar voor de vestiging van de verversingspost!) was Bartholomeos Dias vanuit Lissabon in Zuid-Afrika aangekomen. Niet voor niets heeft de zuidelijke punt lang een Portugese naam gedragen: Cabo de Boa Esperanca. Vasco da Gama, ook zo'n bekende reiziger, heeft in de jaren tot 1500 zelfs op diverse plaatsen voet aan wal gezet, zoals in Mosselbaai.
Van Riebeeck was evenwel de eerste die een echte nederzetting moest bouwen. Het allereerste gebouw staat er niet meer, want het huidige Kasteel is gebouwd door de tweede gouverneur Zacharias Wagenaar en staat ongeveer 375 meter oostelijk van het oude gebouw. De bouw duurde van 1666 tot 1674. In de volksmond heet het Kasteel echter nog naar Jan van Riebeeck - al is de officiële naam Kasteel de Goede Hoop. Uitgebreide informatie over Jan van Riebeeck en het begin van de Kaapse kolonie kunt u lezen in de boeken Jan van Riebeeck tussen wal en Schip en De Kaap: Goede Hoop halverweg Indië te bestellen bij www.opdiestoep.nl In deze uitgaven zijn ondermeer brieven opgenomen van bezoekers uit die tijd waardoor een prachtig tijdsdocument is ontstaan.
Niet ver van het Kasteel begon van Riebeeck een tuin aan te leggen met verse groenten. Deze tuinen staan bekend als de Compagnietuinen waar nu een aantal musea staat evenals het Tuinhuis, de presidentiële residentie. In de tuinen moesten groente verbouwd worden voor de langsvarende schepen op weg van Amsterdam naar Indië. Teveel zeelieden stierven tijdens de lange reis tussen Europa en Indonesie aan scheurbuik. Verse groente en vers water kon dit voorkomen. Met de komst van Van Riebeeck brak er voor de locale bewoners van de Kaap een compleet nieuwe tijd aan. De Khoi Khoi en San hadden al wel contacten gehad met Portugese schipbreukelingen, maar deze vaste bewoning was nieuw voor hen. Met de komst van de VOC veranderde het leven aan de Kaap voorgoed. De Khoi en San werden van vrije jagers en verzamelaars vaak gedwongen tot werk. Later kwamen daar slaven uit Maleisie en Indonesië bij vooraal toen de VOC burgers en boeren uit Nederland liet komen om een nieuw bestaan op te bouwen. Deze mensen waren hard nodig, omdat de VOC de productie van voedsel en bescherming van het hele gebied niet meer alleen aankon.
Voor de nieuw-ingekomenen werd een nieuwe naam bedacht: vrijburgers. Zij kregen een stuk land aangewezen waarop ze mochten leven, al bleef in eerste instantie het land eigendom van de VOC. Later is dit natuurlijk wel veranderd en werden de vrijburgers zelf bezitter van de grond. Vooral in de beginperiode was er land in overvloed; een boer kon maar kiezen. Van de wetten die in Kaapstad werden gemaakt, hadden ze weinig last. In deze prille 'ontginning' van het land, ligt ook het begin van de Boerentraditie, die tot de dag van vandaag een belangrijke rol speelt binnen Zuid-Afrika. De Boeren maakten vooral gebruik van slaven om hun landerijen te bewerken. Toen in 1795 Engeland de macht aan de Kaap overnam (al is het van 1803 tot 1806 weer even een Hollandse kolonie geweest) werd al snel duidelijk dat de Engelsen een krachtigere wetgevende organisatie vormden en dat slavernij op de lange duur niet vol te houden zou zijn. De Boeren die tot dan met weinig wetten te maken hadden gehad, waren hierover intens ontevreden en besloten weg te trekken van de Kaap om nieuw land te zoeken waar ze hun eigen leven konden leiden. Deze beweging vanaf 1820 heet de Boerentrek. Diverse veldslagen (waaronder die bij Bloedrivier in Natal) zijn uit deze trek voortgekomen.

Rondwandeling
Veel bezienswaardigheden in het stadscentrum bevinden zich aan of rondom de Compagniestuinen zoals het South African Museum, de Groote Kerk, National Gallery, de parlementsgebouwen. Op loopafstand vindt u de Green Market Square, het Kasteel de Goede Hoop en musea als het zendingsmuseum. Bij Routes vindt u de bezienswaardigheden van het centrum per straat toegelicht.
Bo Kaap en District Six
Wat extra aandacht verdient de Bo Kaap. Felgekleurde huisjes, met trappen en terrassen, nauwe straatjes - de Bo Kaap is één van Kaapstads oudste woonwijken en bovendien de wijk die nauw verbonden is met de moslimgemeenschap. De Bo Kaap eindigt in Waterkant Village, een geheel gerestaureerde wijk met kleurrijke huizen, restaurants, guesthouses, terrasjes en winkels grenzend aan Green Point. Waterkant Village is absoluut een hotspot binnen Kaapstad. In 1966, het jaar dat de zogenaamde Group Area Act (wet op gescheiden woongebieden voor rassen) werd ingevoerd, zijn de kleurlingbewoners van zowel Bo Kaap als de Waterkant verplaatst naar de Townships op de Kaapse Vlaktes zoals Bonteheuwel en Mitchell's Plains.
De meeste inwoners van Bo Kaap zijn afstammelingen van slaven die door de VOC uit het Verre Oosten werden geimporteerd. Nog altijd worden de bewoners aangeduid met de term 'Maleiers' (Cape Malays) - al is maar een klein deel feitelijk uit Maleisië afkomstig. De beste informatie over de wijk en haar bewoners krijgt u in het Bo-Kaap Museum (Waal Street 71). Het laat zien hoe een moslimfamilie leeft en vertelt wetenswaardigheden over de wijk. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 09.30 - 16.30 uur. Indien u een wandeling door de wijk wilt maken, kunt u dit het beste doen met een locale gids die u via het museum kunt boeken. Met uw gids kunt u tevens de Auwal Moskee bezoeken in de Dorpsstraat, opgericht in 1797 door Imam Abdullah ibn Qadi Abd al-Saman, een Molukse prins die in 1780 vanuit Indonesië naar Robbenisland is gedeporteerd omdat hij teveel verzet pleegde tegenover de VOC. Qadi Abd al-Saman vertaalde op Robbenisland de Koran en schreef enkele commentaren waarmee hij een stevige basis heeft gelegd voor het islamitische geloof.

District Six is de geschiedenis ingegaan als een van de krankzinnigste voorbeelden van de apartheidspolitiek. De gezellige, multiculturele wijk die in de loop van de eeuwen ten oosten van het centrum was ontstaan, was een doorn in het oog van de gemeenteraad. In de jaren zestig en zeventig werden de zwarten, kleurlingen, Maleiers, Indiërs, Arabieren, Ceylonezen en Mozambikanen uit de woonwijk gedeporteerd. In 1982 was de wijk ontruimd, kreeg de naam Zonnebloem en stond open voor blanken. Maar tot op heden gaapt er een lege vlakte, omdat geen enkele projectontwikkelaar het aandurfde om hier te investeren. Vanaf 2005 is daar langzaam verandering in gekomen. Een deel van de voormalige bewoners heeft grond teruggekregen en heeft nu de kans een huis te bouwen.
Om de geschiedenis niet te vergeten, hebben dezelfde bewoners van District Six in de jaren '90 een museum opgericht waar de herinnering aan de kleurrijke wijk levend werd gehouden. Het is een erg interessant en menselijk museum geworden met in het midden een plattegrond waarop het oude stratenplan staat afgebeeld. Rondom de plattegrond staan pilaren met naambordjes die vroeger in de wijk hingen. Allerlei vitrines, pilaren en video's laten zien hoe het leven was in de wijk en hoe de segregatie diep ingreep in het leven. Het museum is geopend van: ma-za: 10.00- 16.00 uur, hoek Buitenkant en Albertus Street. Vanaf de Gouvernementstuinen rijdt u via Hatley street richting het centrum totdat u op de kruising met Darling Street komt. U rijdt nu richting het Kasteel. Ga op de kruising waar u het kasteel links voor u ziet (dat is dus de volgende kruising), rechtsaf de Buitenkantstraat in. Het museum ligt net voorbij de derde straat links.


Foto's worden mede mogelijk gemaakt door Satours.

Stadswandeling door Kaapstad Centrum

De bekendste en grootste straat van het stadscentrum is Adderley Street met winkelcentra, standbeelden en bezienswaardigheden als de Groote Kerk. De Adderley Street mondt uit in de Compagniestuinen. Vanaf Adderley Street zijn de andere attracties lppend bereikbaar, zoals het Kasteel de Goede Hoop, Green Market Square en de bezienswaardigheden in Long en Loop Street.

Bezienswaardigheden in Adderley Street
Adderley Street is de grootste straat die door het centrum loopt. Adderley Street eindigt bij het begin van de Gouvernementstuinen. Met de auto kunt u hier niet anders dan rechtsaf slaan. Te voet kunt u nu de Gouvernementstuinen in. De drukke straat is bebouwd met grote winkelcentra, maar als u vanaf de Hertzog Boulevard de stad inloopt, strekt de geschiedenis van Kaapstad eigenlijk in vogelvlucht aan u voorbij. Het eerste dat u namelijk tegenkomt is een standbeeld van de Portugese ontdekkingsreiziger Algoa Diaz die als eerste Europeaan voet aan Kaapse wal heeft gezet. Een stukje verderop staat het standbeeld van Jan Van Riebeeck en zijn vrouw Maria de la Queillerie. Waarschijnlijk is Jan van Riebeeck op dit punt aan wal gegaan. Door inpoldering aan het begin van de 20e eeuw ligt het begin van de Tafelbaai nu verder weg.
Voorbij het stationsgebouw aan uw linkerhand (waar ondermeer de Blue Train en Rovos vertrekken) staat rechts een monument dat de slachtoffers uit de diverse Wereldoorlogen herdenkt. Kijkt u weer naar links dan ziet u het grote gebouw Golden Acre staan, een groot winkelcentrum. Aan de achterkant van het gebouw ligt een grote parkeerplaats vanwaar u naar het Kasteel de Goede Hoop kunt lopen. In het Golden Acre gebouw zijn nog resten aanwezig van het vroegste Kaapse watersysteem. Het Wagenaar Reservoir dateert uit 1665 en voorzag het kasteel van water. Het is gebouwd waar in die tijd de Verse Rivier stroomde. Vanuit deze rivier is een kanalensysteem aangelegd richting de haven waar de schepen aankwamen. Later zijn daar de grachten bijgekomen, zoals de Buitengracht en Heerengracht waar de straatnamen binnen het centrum nog naar verwijzen. In de 19e eeuw zijn veel van deze kanalen en grachten (zoals ook in Nederland gebeurde) dichtgegooid om besmettelijke ziektes te voorkomen. De grachten werden regelmatig gebruikt als stortplaats en vormden een vruchtbare bron voor bacterieën.
Aan het einde van Adderley Street staat de Groote Kerk, de moederkerk van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Het gebouw dateert uit 1704 en heeft sindsdien enkele renovaties doorstaan. Elke zondagochtend om 09.00 uur vindt hier een dienst plaats volgens de liturgie van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk waarbij veel overeenkomsten zijn met de kerkdiensten die in Nederland binnen de hervormde en gereformeerde kerken worden gehouden. Achter de kerk ligt het Kerkplein waar in vroeger tijd de rijtuigen werden geparkeerd. Het standbeeld dat u ziet is van Jan Hofmeyr, de oprichter van de Afrikaner Bond en een belangrijk voorvechter voor de Afrikaanse taal die eind 19e eeuw langzamerhand het Nederlands verdrong, maar tegenover het Engels lange tijd een moeilijke positie had. Jan Hofmeyr was ondermeer uitgever van kranten.
Het Kerkplein wordt omzoomd door Spinstreet met haar bomen. In het midden van de straat ligt een plaquette waar in vroeger tijden een slavenboom stond. Onder deze boom werd de handel in slaven gedreven. Het voormalige slavenhuis - de oude slavenlodge - stond dichtbij, naast de Groote Kerk en aan het einde van Adderley Street. Het is bekend dat in de lodge meer dan 500 slaven hebben gewoond. Na afschaffing van de slavernij aan het begin van de 19e eeuw is het gebouw gebruikt als gerechtsgebouw en heeft het bestuurlijke functies gehad. In 1966 is het Culturele Historisch Museum er in gevestigd waarin vooral ook veel aandacht was voor de Europese geschiedenis met tentoonstellingen over de Romeinen en Grieken. Na de Apartheidsjaren werd dit niet meer als relevant gezien en in 1998 is het museum omgedoopt tot Slave Lodge met tentoonstellingen van voorwerpen uit de gehele wereld, maar vooral nadruk op de Kaapse geschiedenis. Het museum is van maandag tot en met zaterdag te bezoeken tussen 09.30 en 16.30 uur. Voor de Lodge staat het standbeeld van Jan Smuts. Smuts was twee keer president van de Unie van Zuid-Afrika, zowel kort na de Eerste Wereldoorlog als tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1948 verloor hij de verkiezingen van de Nationale Partij die de Apartheidspolitiek voorstond.

Compagnietuinen
Bij de Slave Lodge beginnen de Compagnietuinen, ook wel Gouvernementstuinen genoemd. Aan de rechterkant staat de St. George Cathedral. Het gebouw is ontworpen door Sir Herbert Baker in 1901. Baker heeft veel gebouwen ontworpen in Zuid-Afrika, vooral gebouwd van zandsteen. Het bekendst is de kerk evenwel door Desmond Tutu, de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika in een tijd waarin de binnenstad van Kaapstad alleen toegankelijk was voor blanken. Tutu leidde in 1989 een grote mars waar 30.000 mensen aan deelnamen van zijn kerk naar de Grote Parade (tegenover het Kasteel) als protest tegen het Apartheidsbeleid. Tutu heeft voor de strijd tegen Apartheid bijzonder veel betekend en is later ondermeer voorzitter geweest van de Waarheids- en Verzoeningscommissie.
Naast de kathedraal is de Nationale Bibliotheek gevestigd met ondermeer boeken uit de 17e en 18e eeuw. De bibliotheek is van maandag tot vrijdag geopend tussen 09.00 en 18.00 uur, op zaterdag tot 13.00 uur. Voor het gebouw beginnen de tuinen waar nu vooral hortensias en rozen bloeien. De wandelpaden worden omzoomd door eikenbomen die een geliefde schuilplaats vormen voor talloze eekhoorntjes. Schuin tegenover de bibliotheek staat het Parlementsgebouw, sinds de Unie van Zuid-Afrika in 1910 in gebruik als zittingsgebouw voor het parlement. Op werkdagen worden 's ochtends toeren gegeven. Het is mogelijk om kaartjes te bespreken op 021 - 4032 460.
Naast de Parlementsgebouwen staat het Tuinhuys, waar decennia terug de president verbleef tijdens zijn tijd in Kaapstad, maar waar de president -indien in Kaapstad aanwezig - nu kantoor houdt. Het Tuinhuys is rond 1700 gebouwd als lodge voor VOC-bezoekers. Het is alleen mogelijk om het Tuinhuys op afstand te bezichtigen. Achter het Tuinhuys loopt de drukke Parliamentstreet vanwaar ook een toegang tot het Tuinhuys loopt. Bij de ingang staat een beeld van Louis Botha, generaal tijdens de Boerenoorlog tussen 1899 en 1902. In 1907 werd hij minister-president van de Transvaalprovincie en vanaf 1910 van de gehele Unie tot zijn dood in 1919.
Als u vanaf het Tuinhuys verder loopt, krijgt u aan de linkerkant de National Gallery. In het ruime gebouw zijn diverse tentoonstellingen met kunstwerken uit de 17e en 18e eeuw, maar ook hedendaagse kunst uit de townships. Geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefoon: 021 - 467 4660.
Naast the National Gallery is het Joods Museum gevestigd met het Holocaustcentrum. Het gebouw vormde oorspronkelijk de eerste synagoge aan de Kaap en biedt nu tentoonstellingen over het Joodse leven in Zuid-Afrika en de Holocaust in Europa. Geopend van zondag tot en met donderdag tussen 10.00 en 17.00. Op vrijdag tot 14.00 uur. Telefoon: 021 - 465 1546 of kijk op www.sajewishmuseum.co.za
Tegenover het Joods Museum staat het Zuid-Afrika Museum (S.A. Museum) in een groot geelachtig gebouw. Het museum in immens groot en biedt ondermeer tentoonstellingen over de diverse Zuidafrikaanse etnische groepen als een planetarium en opgezette dieren. Daarnaast zijn er nog talloze andere kleinere exposities te vinden, bijvoorbeeld over de boekdrukkunst. Het museum is in 1897 gestart als wetenschappelijk instituut. Geopend van maandag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefoon: 021 - 481 3800.
Het Bertram House is het volgende gebouw aan de rechterkant, een vroeg 19e eeuws stadshuis waar u kunt zien hoe welgestelden gedurende deze tijd leefden en woonden. Geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 16.30 uur. Telefoon: 021 - 481 3940. Vanaf het Bertramhuis krijgt u nog een deel van een faculteitsgebouw te zien dat behoort aan de Universiteit van Kaapstad, maar het is niet mogelijk om hier binnen te kijken. U nadert nu het uiteinde van de Compagnietuinen die uitlopen op Annandale Road. Aan de overkant ligt de toegang tot het Mount Nelson Hotel. U kunt hier de straat oversteken om bijvoorbeeld tussen 14.30 en 17.30 uur een high tea te nuttigen in het chique hotel.

Van St. George Cathedral naar Green Market Square
Als u bij de St. George Cathedral de Waalstraat oversteekt, kunt u tussen imposante gebouwen door een brede winkelstraat inlopen. Deze St. George's Mall is alleen voor voetgangers bereikbaar. De straat heeft de laatste jaren een flinke renovatie ondergaan. Gebouwen zijn opgeknapt en veranderd in ondermeer een hotel, terwijl op de hoek van de Mall met de Waalstreet financiele instellingen gevestigd zijn.
Winkels, eetcafé's, terrasjes, bloemenverkoop en straattheater maken de Mall tot een plezierige plaats. Halverwege de Mall is een aantal juwelierszaken gevestigd. Vanaf de eerste zijstraat, Kerkstraat, kunt u linksaf richting de Green Market Square. Ga bij de Breestraat rechtsaf.
Het Green Market Square is een levendig pleintje met een uitgebreide Afrikaanse markt, omgeven door mooie gebouwen in veelal Art Deco stijl. Het pleintje behoort tot de oudste van de stad en werd vooral als groentemarkt gebruikt. Einde 17e eeuw stond hier het huis van de stadswacht die in 1696 door Simon van der Stel was aangesteld. De wacht woonde in een huis waar nu het voormalige stadhuis (Old Townshouse) staat. Tot 1905 werd Kaapstad vanuit dit gebouw bestuurd waar ook lange tijd de politie haar hoofdkantoor had. In 1905 is het stadsbestuur verhuisd naar het nieuwe stadshuis op de Parade, nabij Kasteel de Goede Hoop. Het oude stadshuis op Green Market Square herbergt nu kunstwerken van de Michaelis Collectie, een uitgebreide verzameling van ondermeer Hollandse en Vlaamse Meesters. In de tuin is een coffeeshop gevestigd waar u zich even aan de drukte op Green Market Square kunt onttrekken. In het Old Townhouse worden regelmatig klassieke concerten gegeven. De Metropolitan Methodist Church naast het Old Townhouse dateert uit het begin van de 19e eeuw en is gebouwd in gotische stijl.
De Afrikaanse markt op het plein is een belevenis. Houtsnijwerk, kleurrijke stoffen, sieraden: wie van snuffelen houdt, zal zich hier wel een uurtje vermaken. Past u echter wel op voor zakkenrollers. Vooral de straatkinderen zijn vlugger dan u denkt. Rondom de markt zijn er tal van kleine eetcafé's gevestigd voor een kop koffie of lunch.

Long Street
Via het kleine Short Market Street komt u uit in de Long Street (Langstraat) die parallel loopt aan de Adderley Street. Ooit vormde de Long Street het einde van het stadscentrum - een straat die decennialang vooral bekend stond om haar pornowinkels en prostitutiegelegenheden, zeker als u linksaf slaat richting Annandale Road. Aan het einde van dit deel van de Long Street is wel een interessante moskee gevestigd. De Palm Tree Mosque is 1807 opgekocht door een vrije slaaf die het gebouw in een moskee veranderde. De moskee is nog altijd een belangrijk leercentrum voor onderricht uit de Koran.
Als u Longstreet rechtsaf inslaat, komt u uit bij een klein, maar interessant museum. Het South African Missionary Meeting House Museum op nummer 40 is niet alleen een bijzonder gebouw aan buitenkant met haar Griekse pilaren, maar biedt ook een interessante tentoonstelling over het leven van de slaven aan de Kaap. Het gebouw heeft gediend als eerste slavenkerk. Slaven kregen hier ondermeer les in lezen, met doel de bijbel te kunnen lezen. De tentoonstelling laat ondermeer zien hoe vogelvrij slaven lange tijd waren en welke rol missieposten door het hele land hebben gespeeld om de slaven enige vorm van bescherming te bieden. Zie 'geschiedenis' in het algemene deel onder 'Over Zuid-Afrika'.

Strand Street
Long Street mondt uit in Strand Street. - in vroeger tijd inderdaad de straat waar de kustlijn begon en de welgestelden vanaf de veranda over de zee konden uitkijken. Enkele gebouwen herinneren nog aan die tijd, zoals het Koopman-De Wet Huis (nummer 35) uit de 18e eeuw. Het huis geeft een goede indruk van het leven van een welgestelde familie tijdens deze periode. Op de benedenverdieping bevindt zich de hal, eetkamer en keuken. Op het achterplaatsje bevinden zich de kamers waar de bedienden sliepen. Boven kunt u de slaapkamer en badkamer zien van de familie. De bovenverdieping is overigens pas later aan het origineel in 1707 gebouwde huis toegevoegd.
Tegenover het Koopmans-de Wet House staat het Gold of Africa Museum met een uitgebreide tentoonstelling van diverse gouden voorwerpen. Er is een auditorium waar films worden afgespeeld, een klein winkeltje en een coffeeshop. Naast het museum staat de Evangelische Lutheraanse kerk, gesticht door de Duitse gemeenschap in 1771. Op het hoekje van de Strand Street en Buitengracht staat het Nederlandse Consulaat dat op werkdagen in de ochtend geopend is voor visumaanvragen en andere burgerzaken.

Bo Kaap
Felgekleurde huisjes, met trappen en terrassen, nauwe straatjes - de Bo Kaap is één van Kaapstads oudste woonwijken en bovendien de wijk die nauw verbonden is met de moslimgemeenschap. De meeste inwoners van Bo Kaap zijn afstammelingen van slaven die door de VOC uit het Verre Oosten werden geimporteerd. Nog altijd worden de bewoners aangeduid met de term 'Maleiers' (Cape Malays) - al is maar een klein deel feitelijk uit Maleisië afkomstig. De beste informatie over de wijk en haar bewoners krijgt u in het Bo-Kaap Museum (Waal Street 71). Het laat zien hoe een moslimfamilie leeft en vertelt wetenswaardigheden over de wijk. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 09.30 - 16.30 uur. Indien u een wandeling door de wijk wilt maken, kunt u dit het beste doen met een locale gids die u via het museum kunt boeken. De Bo Kaap ligt aan de overkant van de drukke Buitengracht, bereikbaar via Strand Street of Waal Street.

Rondom Kasteel de Goede Hoop
Het Kasteel de Goede Hoop bevindt zich helemaal aan de andere kant van Strand Street, voorbij Adderley Street. U komt hier eerst op een groot parkeerterrein, de Grand Parade. Het plein diende in vroeger tijd als paradeplaats. Gedurende de latere Apartheidsjaren zijn diverse marsen vanuit de townships op dit plein geeindigd waar ook het stadhuis zich bevindt. Op woensdag en zaterdag verandert het parkeerterrein in een kleurrijke markt met tweedehandskleding, bloemen en voedsel. Aan de overkant van het plein staat het Kasteel de Goede Hoop, een fort gebouwd volgens de strenge architectonische principes die gedurende de 17e eeuw in Europa bestonden. Het gebouw heeft vijf bastions die genoemd zijn naar de officiële titels van de Prinsen van Oranje: Leerdam, Oranje, Buren, Catzenellenbogen en Nassau.
Het Kasteel in huidige vorm is gebouwd door de tweede Kaapse gouverneur Zacharias Wagenaar en staat ongeveer 375 meter oostelijk van het oude gebouw. De bouw duurde van 1666 tot 1674. In de volksmond heet het Kasteel echter nog naar Jan van Riebeeck - al is de officiële naam Kasteel de Goede Hoop. In die tijd diende het gebouw als woonhuis voor de gouverneur, maar ook als bestuurscentrum en gevangenis waarvan de diverse martelkamers nog getuigen. Ook nu heeft het gebouw een militaire functie.
Rondleidingen zijn dagelijks mogelijk. Om 11.00, 12.00 en 14.00 uur zijn de rondleidingen zelfs gratis. Om 12.00 uur vindt er dagelijks een parade plaats met soldaten en officieren in VOC-kledij. In het midden van het gebouw staat de Kat waardoor het Kasteel in twee stukken wordt verdeeld. Binnen in de Kat is een museum gevestigd met de William Fehr Colletcie bestaande uit meubelstukken en schilderijen, veelal uit de 17e eeuw. Op de bovenverdieping is een vergaderzaal ingericht met een imposante vergadertafel. Als u de kans krijgt, is het aardig om even naar boven te lopen. Aan de overkant van de Kat bevindt zich een militair museum, terwijl aan de achterkant van de Kat (de vloer van de poort waar u door loopt, is overigens van hout) een bassin is ingericht waar de echtgenotes van de gouverneurs in vroeger tijden verkoeling zochten.

District Six
District Six is de geschiedenis ingegaan als een van de krankzinnigste voorbeelden van de apartheidspolitiek. De gezellige, multiculturele wijk die in de loop van de eeuwen ten oosten van het centrum was ontstaan, was een doorn in het oog van de gemeenteraad. In de jaren zestig en zeventig werden de zwarten, kleurlingen, Maleiers, Indiërs, Arabieren, Ceylonezen en Mozambikanen uit de woonwijk gedeporteerd. In 1982 was de wijk ontruimd, kreeg de naam Zonnebloem en stond open voor blanken. Maar tot op heden gaapt er een lege vlakte, omdat geen enkele projectontwikkelaar het aandurfde om hier te investeren. Vanaf 2005 is daar langzaam verandering in gekomen. Een deel van de voormalige bewoners heeft grond teruggekregen en heeft nu de kans een huis te bouwen.
Om de geschiedenis niet te vergeten, hebben dezelfde bewoners van District Six in de jaren '90 een museum opgericht waar de herinnering aan de kleurrijke wijk levend werd gehouden. Het is een erg interessant en menselijk museum geworden met in het midden een plattegrond waarop het oude stratenplan staat afgebeeld. Rondom de plattegrond staan pilaren met naambordjes die vroeger in de wijk hingen. Allerlei vitrines, pilaren en video's laten zien hoe het leven was in de wijk en hoe de segregatie diep ingreep in het leven. Het museum is geopend van: ma-za: 10.00- 16.00 uur, hoek Buitenkant en Albertus Street. Vanaf de Gouvernementstuinen rijdt u via Hatley street richting het centrum totdat u op de kruising met Darling Street komt. U rijdt nu richting het Kasteel. Ga op de kruising waar u het kasteel links voor u ziet (dat is dus de volgende kruising), rechtsaf de Buitenkantstraat in. Het museum ligt net voorbij de derde straat links.

Kaapstad heeft een splinternieuw en goed openbaar bussysteem door de stad. In september 2011 zijn er 200 nieuwe bussen bijgekomen en 9 nieuwe routes. Vanaf de Gardens of het Waterfront kunt op een busroute stappen langs ondermeer Bo Kaap, Tamboerskloof, Oranjezicht en zelfs Houtbay. Klik hier voor een plattegrond van Kaapstad met busroutes.
Rouge on Rose Boutique Hotel

Soort: Boutiquehotel of -Guesthouse
Beoordeling: ****
Artscape Theatre

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Bertram house

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 5,00
Prijs kinderen: 2,00
Bonani Our Pride Tours

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Compagnie Tuinen

Soort: Botanische tuinen en natuurreservaten
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
District Six Museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Gold of Africa museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: 25,00
Prijs kinderen: 15,00
Heart of Cape Town Museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Jewish museum/Holocaustcentrum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: 35,00
Prijs kinderen: Onbekend
Kasteel Kaap De Goede Hoop

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 20,00
Prijs kinderen: 10,00
Koopmans - de Wet house

Soort: Musea
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
S.A. National Gallery

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 10,00
Prijs kinderen: 5,00
SA Missionary Meeting Museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: 0,00
Prijs kinderen: 0,00
St George Cathedral

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
The Bo-Kaap museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: 5,00
Prijs kinderen: 2,00
The Groote Kerk

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
The houses of parliament

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
The old town house

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
The slave lodge

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 7,00
Prijs kinderen: 2,00
6 Spin Street

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Lunch, Diner
Carne

Soort: Italiaans
U kunt hier terecht voor: Diner
Five Flies Restaurant

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Lunch, Diner
Fork Restaurant

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Lunch, Diner
Kennedy s Restaurant & Cigar Lounge

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Diner
Khaya Nyama Game Restaurant

Soort: Vlees
U kunt hier terecht voor: Diner
Madame Zingara

Soort: Lokaal
U kunt hier terecht voor: Diner
Mama Africa

Soort: Lokaal
U kunt hier terecht voor: Diner
Manna Epicure

Soort: Onbekend
U kunt hier terecht voor: Ontbijt, Lunch, Diner
Savoy Cabbage

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Lunch, Diner
Urban Chique Gallery Cafe

Soort: Internationaal
U kunt hier terecht voor: Lunch, Diner

Fotogalerij

Zuid Afrika!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief:

U bevindt zich hier:

Provincies

Zuid Afrika!

Interessante links