Alles over  

Johannesburg/City Centre

Zuid Afrika > Gauteng > Greater Johannesburg Metro > Johannesburg/City Centre >Johannesburg is grootste stad van Zuid-Afrika en vormt vaak de toegangspoort of de afsluiting van uw vakantie. De stad is bovendien het econcomisch kloppende hart van Zuid-Afrika met alle belangrijke financiële en industriële bedrijven. De grote vraag die vaak wordt gesteld: is Johannesburg wel veilig genoeg? Zoals elke grote stad in de wereld kampt Johannesburg met haar eigen problemen. Het goede nieuws is echter dat in de jaren voorafgaand aan het WK 2010 grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt. De gemeente heeft samen met projectontwikkelaars de stad veranderd in een leefbaar gedeelte. Na de opheffing van de Apartheid is Johannesburg zo'n jaar of 18 toneel geweest van verdwijnende bedrijven en binnenkomende straathandel. De eens voorname stad raakte totaal in verval. De nieuwe koers heeft gelukkig verandering gebracht. Wijken zijn opgeknapt, historische gebouwen gerestaureerd en verhuurd aan kunstenaars en andere ondernemers. De Gautrein brengt ook leven in de brouwerij. Voorbeelden zijn Arts on Main aan Foxstreet 264 of the Bioscope een stukje verderop op nummer 284.Johannesburg is ontstaan na de goudvondsten in de Witwatersrand in 1886. Witwatersrand lag in die tijd binnen de grenzen van de Zuid Afrikaanse Republiek waarvan Paul Kruger president was. De Republiek was ontstaan in samenspraak met de Engelse regering die op dat ogenblik de Kaapprovincie beheerde. Na de vondst van goud werd de macht betwist. Daaruit is ondermeer de Boeren-Anglo Oorlog voortgekomen (1899 - 1902).
De Afrikaner boeren hadden na hun Grote Trek vanuit de Kaap op de hooglanden een goede plek gevonden om hun boerenbedrijven te beginnen. Het grasland was weids en vruchtbaar. Voor zowel het Engelse bestuur als de Boeren was dit een uitstekende oplossing - totdat onder het gras rijke aders blinkend goud gevonden werd. In juni 1886 - zo gaat het verhaal - sloot de Australische goudzoeker George Harrison zich aan bij de Struben-broers. De broers hadden goud ontdekt nabij Roodepoort en stuurden Harisson naar de boerderij Langlaagte om er een klusje als bouwvakker op te lossen. Hier ontdekte Harrison de rijke ader die enkele weken later wel 60 kilometer lang bleek. Tegenwoordig weten we dat de Witwatersrand de rijkste goudader ter wereld is.
In rap tempo werden delfvergunningen afgegeven. Op 1 september waren dat er al 1300 waarna er 60 per dag extra werden uitgeschreven. Half september besloot vice president Joubert dat er een dorp uitgelegd moest worden waarvoor hij landmeter Johan Rissik stuurde. De naam Johannesburg herinnert aan deze beide heren - beide hadden Johannes als doopnaam. De groei van het plaatsje was na die septemberdag niet meer te stuiten. In korte tijd stroomden duizenden mensen toe en werd de druk op grond zo groot dat in november het besluit viel een delvingscommisse in te stellen die de reeds geregistreerde burgers meer zeggenschap moest geven over het bestuur van hun dorp.

Strijd om de macht
Veel druk zal gevoeld zijn van de zijde van de zogenaamde Randlords: meest Engelse industriëlen die in Kimberley al fortuin hadden gemaakt in de diamantindustrie en daardoor over kapitaal beschikten om in Johannesburg investeringen te kunnen doen. Cecil Rhodes van De Beers was één van hen. Rhodes was op dat moment ook president van de Kaapprovincie en zag met lede ogen dat de - opeens- rijke Gauteng provincie in Afrikaner handen was. Rhodes besloot daarop politieke paniek te zaaien en via een inval de macht te grijpen. Deze inval op 2 januari 1896 is bekend geworden als de Jameson inval. Dr. Leander Jameson wilde met een gewapende aanval de macht grijpen, maar in Krugersdorp stuitte hij op een commando onder leiding van generaal P.A. Cronje die de inval wist te voorkomen.
Na de inval is er langdurig onderhandeld tussen de republiek en de Engelsen over zeggenschap, maar daarin werden geen resultaten bereikt. Een oorlog bleek onvermijdelijk toen Kruger het Engelse bestuur sommeerde om hun troepen van de grens tussen Vrijstaat en Transvaal terug te trekken. Toen dit niet gebeurde is op 11 oktober 1899 de Boeren-Anglo oorlog uitgebroken.

Anders dan veel streken en plaatsen heeft Johannesburg zelf eigenlijk het minste last gehad van de oorlog. Het is amper een strijdtoneel geweest terwijl de mijnen tijdens de oorlog waren gesloten. Na het einde van de oorlog is de industriële ontwikkeling bijzonder hard gegaan waarbij Johannesburg bovendien het financiële hart werd van het land met een Stock Exchange. Deze rijke economische ontwikkelingen hadden ook een schaduwkant. De arbeiders moesten tegen lage lonen in de mijnen werken en kregen bovendien weinig vrijheid. De grote townships als Soweto en Alexandria werden gesticht om de toestroom van arbeiders te huisvesten. Sociaal en politiek gezien heeft dit in de decennia erna grote problemen opgeleverd waarbij het Apartheidssysteem in de jaren erna de situatie verergerde. Ook in de verhoudingen tussen blanke Afrikaners en Engelsen boterde het niet na het einde van de oorlog. De best betaalde banen gingen vaak naar Engelsen terwijl de blanke Afrikaner arbeiders de minder betaalde banen moesten nemen. Dit leidde in de jaren '20 tot gewelddadige stakingen.

Einde van de 20e eeuw
Het historische hart van de stad is in de jaren '80 en '90 langzaam vervallen terwijl de hoofdkantoren zich meer en meer verplaatsten naar Sandton dat tegenwoordig het rijkste stadsdeel is. Het centrum is lange tijd ernstig verpauperd geweest maar beleeft aan het einde van het eerste decennium van de 21e eeuw een opleving. De Gautrain, gebouwd voor ondermeer het WK 2010, zal naar verwachting meer leven brengen en het aanzien van de binnenstad veranderen van een onveilige naar prettige en trendy bestemming. In de buitenwijken zijn grote overdekte shoppingmalls gebouwd waar de goed verdienende Gautengers hun geld lustig besteden. De woonwijken bestaan uit goed bewaakte estates omdat de rijkdom van Johannesburg helaas ook veel misdaad aantrekt. Toch is er ook op dit front verbetering zichtbaar.

Uitstapjes
Mocht u voldoende tijd hebben in Johannesburg dan is het Apartheidsmuseum beslist de moeite waard om te bezoeken. Maar ook andere plaatsen waar Apartheid een cruciale fase is ingegaan zijn te de moeite waard zoals de farm Liliesleaf waar Mandela in 1963 gevangen is genomen. Zo hoort het voormalige fort waar nu ondermeer Constitutional Court is gevestigd ook bij een kennismaking van de de Zuid-Afrikaanse weg tot democratie. Constitutional Hill is gevestigd aan de rand van de binnenstad in de wijk Braamfontein.
Het Apartheidsmuseum ligt naast Gold Reef City, zo'n 6 kilometer ten zuiden van Johannesburg en 25 kilometer van de luchthaven. In Gold Reef City, een amusementspark , is het mogelijk een mijn te bezoeken. U gaat in dat geval 220 meter ondergronds; als u last heeft van claustrofobie is het beter bovengronds te blijven. Rondom de mijn is een heel pretpark ontstaan - dit maakt daardoor onlosmakelijk deel van uw bezoek aan de mijn.

Vanuit Johannesburg kunt u diverse uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar:

Johannesburg - Pretoria: 50 km
44. Stanley Avenue

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 0,00
Prijs kinderen: 0,00
Apartheid Museum

Soort: Musea
Prijs volwassenen: 30,00
Prijs kinderen: 15,00
Constitution Hill

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 20,00
Prijs kinderen: 10,00
Gold Reef City Amusementspark

Soort: Casino & Amusement
Prijs volwassenen: 250,00
Prijs kinderen: 150,00
Johannesburg Art Gallery

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Museum Africa

Soort: Musea
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend
Newton Cultural & Shopping Cnt

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 0,00
Prijs kinderen: 0,00
Origins Centre

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 45,00
Prijs kinderen: 25,00
Thompson Gallery

Soort: Kunst & Cultuur
Prijs volwassenen: 0,00
Prijs kinderen: Onbekend
Top of Africa - Carlton Centre

Soort: Shoppen
Prijs volwassenen: Onbekend
Prijs kinderen: Onbekend

Fotogalerij

Zuid Afrika!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief:

U bevindt zich hier:

Highlights

Johannesburg is sinds 2010 bezig met een comeback. Wijken zijn opgeknapt, panden gerenoveerd. Kunst & cultuur brengen nieuwe schwung aan de eens vervallen stad. Bezoek met een gids de historische binnenstad en ga op zoek naar de enkele overgebleven landhuizen van de Randlords.

Provincies

Zuid Afrika!

Interessante links